Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników usług świadczonych przez Tramontana Family & Wellness ( P.W MIgraż Grażyna Michalak, 62-030 Luboń, ul Długa 23, NIP 7830010528 )  (dalej Tramontana Family & Wellness). Dotyczy ona:

 

Administrator

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe jest Tramontana Family & Wellness, ( P.W MIgraż Grażyna Michalak, 62-030 Luboń, ul Długa 23, NIP 7830010528 )

Dane kontaktowe

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie poprzez email: biuro@tramontana.pl z dopiskiem RODO lub na adres Tramontana Family & Wellness, 62-030 Luboń, ul. Długa 23.

 

Źródło pozyskania danych osobowych

 

Otrzymaliśmy je od Pana/Pani lub innych upoważnionych przez Pana/Panią osób/podmiotów w związku z prowadzoną przez nas działalnością a także automatycznie np. poprzez gromadzenie plików „cookies”.

 

Cele i podstawy danych osobowych.

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Tramontana Family & Wellness w celu:

 1. Marketingu usług własnych, przesyłania newsletterów drogą elektroniczną, zapisywania danych w plikach cookies, organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pan/Pani wziąć udział – na podstawie odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6, ust. 1 lit. a RODO).
 2. Podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy o realizację usług świadczonych przez Tramontana Family & Wellness, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6, ust. 1 lit. b RODO).
 3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Tramontana Family & Wellness ( m.in. podatkowych, archiwalnych, rozpatrywania reklamacji) – na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c RODO.
 4. Ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (m.in. przetwarzanie danych osób towarzyszących w tym dzieci korzystających z usług hotelowych) – na podstawie art. 6, ust. 1 lit d RODO.

 1. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Tramontana Family & Wellness (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, prowadzenia marketingu bezpośredniego innego, niż na podstawie zgody, np. karty rabatowe, programy lojalnościowe, wysyłanie okazjonalnych upominków lub kartek świątecznych) – na podstawie art. 6, ust. 1 lit f RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych podanie danych osobowych jest niezbędne. Jeżeli z jakiegoś powodu nie poda Pan/Pani wymaganych danych osobowych, możemy odmówić zawarcia umowy.
 3. Dane osobowe jawne – podane np. w serwisach społecznościowych czy opiniotwórczych przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Tramontana Family & Wellness nie ma możliwości zabezpieczenia wykorzystania tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystują do przesłania użytkownikowi nieokreślonych informacji. Dlatego te dane nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

 

Kategorie przetwarzania danych

 

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. w przypadku działań przed zawarciem umowy, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania

– nr dokumentu

– nr PESEL

– data urodzenia,

– nr telefonu

– adres email

– wizerunek

– nr rejestracyjny samochodu.

 1. W przypadku działań marketingowych:

– imię i nazwisko

– adres email

– nr telefonu

– nick w portalu społecznościowym

 1. W przypadku automatycznego gromadzenia informacji:

– informacje o urządzeniu,

– pliki cookie,

– adresy IP,

– informacje o przeglądarce.

– inne informacje o użytkownikach i ich zachowaniach.

 

Profilowanie

 

Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację. Zautomatyzowane przetwarzanie może być dokonywane w celu oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników. W zakresie dostarczania w różnych serwisach dopasowanych do Pana/Pani potrzeb treści wykorzystujemy kod piksela Facebooka, który służy nam do zarządzania reklamami w serwisie Facebook i prowadzenia działań remarketingowych. W zakresie statystyk newslettera śledzimy historię otwieralności przez Panią/Pana e-maili, aby później wysyłać Panu/Pani najbardziej przydatne informacje. Dane przetwarzane w celach zawarcia umów nie podlegają profilowaniu.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Informujemy, że nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych do państwa trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Odbiorcy danych osobowych

 1. Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym dla nas usługi:

– hostingowe i informatyczne

– prawne i ubezpieczeniowe

– kurierskie i pocztowe

– zarządzania bazą kontaktów newsletterowych i wysyłki newsletterów

– prowadzenia modułu rezerwacyjnego na naszej stronie internetowej,

– prowadzenia marketingu dla Tramontana Family & Wellness

– organom i służbom państwowym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych

– realizujące zadania w związku ze współpracą z Tramontana Family & Wellness.

 1. Dane osobowe nie są sprzedawane ani wypożyczane innym podmiotom.

 

Czas przetwarzania

 

 1. w przypadku zawarcia umów o świadczenie usług dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

– zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

– wypełnienia obowiązków prawnych, w tym podatkowych i rachunkowych,

– wypełnienia celów statystycznych i archiwizacyjnych,

– maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 1. W innych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, uzyskania informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych,

– sprostowania (poprawiania i uzupełniania) danych,

– ograniczenia przetwarzania danych

– usunięcia danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem. 

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw.

Wniosek dotyczący realizacji powyższych praw można złożyć pisemnie na adresy wskazane w części Dane kontaktowe. Wniosek powinien precyzyjnie wskazywać:

– uprawnienie, z jakiego chce skorzystać osoba składająca wniosek, cele przetwarzania, których dotyczy żądanie oraz procesów przetwarzania.

Administrator może zwrócić się do osoby składającej wniosek o dodatkowe informacje, jeśli nie będzie mógł zidentyfikować tej osoby. Odpowiedź na zgłoszenie powinna być udzielona w ciągu 30 dni w takiej samej formie jak zgłoszenie. W przypadku konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje o tym fakcie składającego wniosek.

 

Polityka cookies

 

 1. Przy pierwszej wizycie na stronie www.tramontana.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w naszym serwisie internetowym. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nie umieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 3. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”

a). sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,

b). stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

 1. Zewnętrzne cookies:

– Google Analytics – pozwala nam na analizę sposobu korzystania z naszych witryn, więcej na Polityka prywatności Google.

– Google AdWords – możemy zlecać reklamy do wybranych grup odbiorców, ale nie mamy dostępu do danych z cookies zapisanych na Twoim urządzeniu. Więcej na Polityka prywatności Google.

– YouTube – nasze witryny mogą zawierać filmy udostępniane przez serwis YouTube. Cookie jest zapisywane, gdy przeglądarka uzyska dostęp do serwisu YouTube, więcej na Polityka prywatności Google.

– Facebook – na naszych stronach stosowany jest tzw. „piksel konwersji Facebooka”  w celu zarządzania przez nas reklamami na Facebook i prowadzenia działań marketingowych. Więcej na Polityka prywatności Facebook.

 

 

Zmiany Polityki Prywatności

 

Tramontana Family & Wellness zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowej. Każdego klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej.

 

Odnośniki do innych stron

 

W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Tramontana Family & Wellness. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

  

– korzystania z naszych produktów i usług,

– odwiedzin na naszych stronach www i profilach społecznościowych.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Tramontana Family & Wellness działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej RODO). Tramontana Family & Wellness wykorzystuje w swojej działalności wyłącznie dane niezbędne do realizacji każdego z celi, dla których dane osobowe są przetwarzane. Tramontana Family & Wellness dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

 

 1. przetwarzane zgodnie z prawem;
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Oferta

Wakacje 2024

• nocleg w komfortowym pokoju • śniadanie w formie bufetu szwedzkiego z ciepłymi posiłkami  • możliwość korzystania z basenu • bezpłatne korzystanie z sprzętu plażowego (leżaki, parawany) • zewnętrzny mini plac zabaw, piłkarzyki • bezpłatny parking na terenie pensjonatu • bezprzewodowy Internet WiFi w pokoju oraz na terenie obiektu • biblioteczka • korzystanie z dodatkowych atrakcji i wydarzeń organizowanych w pensjonacie